Alternative Book
Master diploma project at Academy of Fine Arts and Design
in Bratislava, Department of Visual Communication with Doc. Pavel Choma as a supervisor. It consists of a few objects and focuses
on changing form of the book
and way of interaction with it.
This book gains new functions
and uses a play and relaxation time; explains important experiences in abbreviated form -
like on internet or in magazines. Alternative books are made from milled plexiglass, alluminium couplers and screws.
Klin CUTTER - typeface.

Alternatívna kniha
Je magisterský diplomový projekt na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave v ateliéri Doc. Pavla Chomu pozostáva
z niekoľkých objektov a zameriava sa na zmenu formy knihy
a spôsoby interakcie s ňou. Nadobúda nové funkcie a využíva čas pri hre a relaxe. Komuinikuje dôležité skúsenosti v skrátenej forme podobne ako na internete alebo v časopisoch. Alternatívne knihy sú vyrobené z frézovaného plexiskla, hliníkových spojok
a skrutiek. Použité je písmo
Klin CUTTER.


KAROL PRUDIL