20 rears of Art Club 60+8
This is a fine Art catalogue
for exhibition The Art Club 60+8 association in the occasion of 20th anniversary of its foundation
in 90'(after Silky Revolution). Members are especially absolvents of Academy of fine arts and design in Bratislava between years
1967-69 - the generation which
was damped by the 68' pressure
and the Normalisation period.

Art Club 60+8
20 rokov činnosti združenia
Katalóg ku výstave Art Club-u 60+8 pri príležitosti 20. výročia jeho založenia v roku 1990. Členovia
sú v prevážnej miere absolventami Bratislavskej VŠVU medzi rokmi 1967-69. Je to generácia ktorá bola bezprostredne po absolutóriu rozdrvená normalizačným tlakom
a cenzúrou.

www.svu.sk


KAROL PRUDIL