Gallery of Peter Michal Bohúň
Catalogue proposal for this Gallery which is resided in the middle
of Slovakia - Liptovský Mikuláš
and focuses on Slovak fine art. Gallery was found in the 50's
in 20th century.

Galéria Petra Michala Bohúňa
Návrh katalógu pre túto galériu, ktorá bola založená
v 50-tych rokoch 20. storočia, sídli v Liptovskom Mikuláši a zameriava sa na slovenské výtvarné umenie.


KAROL PRUDIL