Tales for grown up
Collection of nice "young-grown" tales by Maruška Kožlejová
and Anička Valkučáková. Conception of the book,
56 illustrations, type setting.

Rozprávky pre dospelých
Zbierka milých „mladospelých“ rozprávok od Marušky Kožlejovej
a Aničky Valkučákovej. Koncepcia knihy, 56 ilustrácií, sadzba.


KAROL PRUDIL