lie-stand
This book is a multitude of signs, objects and merits which
is connected to every page using keywords - one word each page.
It is made of double side hyped-up cardboard with perforation. Pages can be choped about and stack
the parts to three-dimensional objects with new context. After this game which features with recontextualisation of symbols,
the page can be tagged together again using the structure
on the back of parts. Lie-stand wants to be an personnel object, play, talisman, your favourite virtual place - the thing you come back to again and again.

Lie-stand was awarded
with Honourable mention of Slovak National Prize for Design 2007.

video lie-stand

lie-stand
Táto kniha je zásobníkom znakov, objektov a významov pospájaných do jednotlivých strán - každá pomocou jedného kľúčového slova. Je vyrobená z obojstranne kašírovaného, perforovaného, kartónu. Strany sa dajú rozlámať na dielce z ktorých je možné skladať priestorové objekty a nové kontexty. Po rozobratí je možné dielce znovu poskladať
do pôvodného kontextu pomocou charakteristickej štruktúry
na zadnej strane. Lie-stand
je osobným talismanom, hrou, vaším obľúbeným virtuálnym miestom - vecou, ku ktorej sa neustále budete vracať.

Lie-stand bola ocenená Uznaním
v Národnej cene za dizajn 2007.

video lie-standKAROL PRUDIL