Do You Know Where You Run?
Small book for meditation
about people, history, periods
and regression.

Vieš kam utekáš?
Malá knížočka pre meditáciu
o ľuďoch, histórii, periódach
a návrate.


KAROL PRUDIL