Mapping Uniformity
Its subtitle is The Guide between conscious and ignorant.
This book was designed as a map which talks about uniformity
of human thinking. Texts is mostly written by the author himself but
an important part of the content is created by the answers of the respondents. There were five qestions to be answered. The idea of this book is to lead the reader
to the core of himself and then get the perspective.

The „Map“ is printed digitally
on DuPont™ Tyvek® 160gm², format 1200 x 1680 mm, which is a plastic textile water and tear up resistant and it is used for special maps. Ready map is tagged together to 20 x 28 centimeter format and folded to an transparent plastic envelope.
Used typeface - Klin.

Many thanks for land electron microscope photograph of brain neurostructure to © Paul De Koninck, Ph.D. Associate Professor, Département de Biochimie
et de Microbiologie, Université Laval, Centre de Recherche Université Laval Robert-Giffard Québec, Canada - http://www.greenspine.ca/
Mapovanie uniformity
Podtitul tejto knihy znie: Sprievodca medzi vedomým
a nevedomým. Je to mapa, ktorá popisuje uniformnosť ľudského myslenia a konania. Autorom textov je Karol, ale dôležitú časť tvoria aj odpovede respondentov na 5 otázok položených v rámci prípravnej ankety. Cieľom
je doviesť čitateľa k nadhľadu
nad sebou samým.

Mapa je vytlačená digitálne
na DuPont™ Tyvek® 160gm²,
vo formáte 1200 x 1680 mm. Je to hladká geotextília, ktorá odoláva vlhkosti, je neroztrhnuteľná
a používa sa na výrobu terénnych máp. Hotová mapa je poskladaná na formát 20 x 28 cm a vložená
do transparentného palstového obalu. Použité písmo - Klin.

Vďaka za zapožičanie fotografie neuroštruktúry
© Paul De Koninck, Ph.D.
Associate Professor, Département de Biochimie et de Microbiologie,
Université Laval, Centre
de Recherche Université Laval Robert-Giffard Québec, Canada - http://www.greenspine.ca/


KAROL PRUDIL