Klin CUTTER
Monolinear version of typeface Klin created for milling texts to massive materials. Klin CUTTER was created for diploma work Alternative book in 2009.

Klin CUTTER
Monolineárna verzia písma Klin určená pre frézovanie textov
do hutných materiálov.
Bol vytvorený pre diplomovú prácu Alternatívna kniha v roku 2009.


KAROL PRUDIL