Ebenica Coffee
Shape of the box for exclusive coffee produced in Slovakia. Preparation of the cut-out form. Graphic design © Kolovrátok.

Káva Ebenica
Tvar krabice na exkluzívnu kávu slovenskej produkcie. Príprava výsekovej formy.
Grafický dizajn © Kolovrátok.

http://www.ebenica.com/


KAROL PRUDIL