Gyroscopic Eye
Cover for gyroscopic powerball
as a present for clients of Studio Kolovrátok.

Gyroskopické oko
Obal na gyroskopický posilňovač zápästia ako darček pre klientov štúdia Kolovrátok.


KAROL PRUDIL