Diploma Tube for CEMF 2009
Diploma tube for the winner
of Music Critic's Prize of Central European Music Festival 2009
in Žilina, Slovakia.
Tube is designed regarding representativeness
and functionality.

Obal na diplom pre SFKU 2009
Obal na diplom pre víťaza
Ceny hudobnej kritiky Stredoeurópskeho festivalu
koncertného umenia v Žiline.
Je navrhnutý s ohľadom
na reprezentatívnosť a funkčnosť.


KAROL PRUDIL