cemf2007
CEMF - Central European Music Festival 2007
Visual communication for Festival of the winners of world prestigious classical music competitions.
The CEMF Festival is yearly organized by Music Centre Slovakia from 91' and takes place in Fatra House of Arts, Žilina.
Citylight, Poster, Program poster, Bulletin, Flyer, Diploma
and Voting card.

SFKU - Stredoeurópsky festival koncertného umenia 2007
Vizuálna komunikácia pre prehlaidku laureátov prestížnych medzinárodných súťaží
v interpretácií klasickej hudby. Festival každoročne organizuje Hudobné centrum Slovenskej republiky od roku 1991 a koná
sa v Dome umenia Fatra
v Žiline.
Citylight, plagát, programový plagát, bulletin, leták, diplom
a hlasovacia karta.


KAROL PRUDIL