CEMF - Central European Music Festival 2008
Visual communication for Festival of the winners of world prestigious classical music competitions.
The CEMF Festival is yearly organized by Music Centre Slovakia from 91' and takes place in Fatra House of Arts, Žilina.
Billboard, Citylight, Poster, Program poster, Public transport poster, Banners, Bulletin, Flyer, Diploma
for winner, Diploma tube, Voting card and animated banners.
SFKU - Stredoeurópsky festival koncertného umenia 2008
Vizuálna komunikácia pre prehlaidku laureátov prestížnych medzinárodných súťaží v interpretácií klasickej hudby. Festival každoročne organizuje
Hudobné centrum Slovenskej republiky od roku 1991 a koná
sa v Dome umenia Fatra v Žiline.
Billboard, citylight, plagát, programový plagát, MHD plagát, transparenty, bulletin, leták, diplom, tubus na diplom,
hlasovacia karta a animované bannery.


KAROL PRUDIL