CEMF - Central European Music Festival 2010
Visual communication for Festival of the winners of world prestigious classical music competitions.
The CEMF Festival is yearly
organized by Music Centre Slovakia from 91' and takes place in Fatra House of Arts, Žilina.
Billboard, Citylight, 3D-banner, Rollup banner, Flat banners,
Poster, Program poster, Public transport poster, Bulletin, Flyer,
Promotion flyer, Diploma for winner, Diploma tube, Voting card,
insertions and animated banners.

SFKU - Stredoeurópsky festival koncertného umenia 2010
Vizuálna komunikácia pre prehlaidku laureátov prestížnych medzinárodných súťaží
v interpretácií klasickej
hudby. Festival každoročne organizuje Hudobné centrum Slovenskej republiky od roku 1991 a koná sa v Dome umenia Fatra
v Žiline.
Billboard, citylight, 3D-banner, rollup-banner, transparenty, plagát, programový plagát, MHD plagát, bulletin, leták, leták na podporu, diplom, tubus na diplom,hlasovacia karta a animované bannery.KAROL PRUDIL