ecav
Science Conference
on the occasion of 400th anniversary of ECAV in Bratislava
Communication design for Science Conference about the origin, activities and actual topics
of The Lutheran Church
in Bratislava.
Poster, invitation and program sheet.

Vedecká konferencia pri príležitosti 400 - výročia ECAV
v Bratislave
Vizuálna komunikácia Vedeckej konferencie o vzniku, pôsobení
a aktuálnych otázkach zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave.
Plagát, pozvánka a program.


KAROL PRUDIL