emko
3 best fast-posters for cyclic, thematic young christian encounters called emko.
emko
3 najlepšie rýchlo-plagáty
pre pravidelné tematické
stretnutie mladých kresťanov
s názvom emko.


KAROL PRUDIL