Gastronomy
Winning design of slovak post stamp of EUROPA series in 2005 - Gastronomy theme. Printing station WSP-CARTOR, France; 500 000 pieces. First day cover was published at the same time.

Gastronómia
Víťazný návrh slovenskej poštovej známky emisného radu EUROPA 2005, téma gastronómia. Vytlačené v tlačiarňach WSP-CARTOR France
v náklade 500 000 kusov. Zároveň bola vydaná obálka prvého dňa.

http://www.pofis.sk/


KAROL PRUDIL