Hai Ku Architecture
School project from Architecture course. Creating architecture from traditional japanese Hai Ku poetry - „young reeds the pond rises
and falls“. Shapes, altitudes
and centre lines was generated from japanese signs of this Hai Ku. 13 casually fallen reed stalks builds the floor projection for outgrowing the architecture.

Hai Ku architektúra
Školský projekt z kurzu architektúry. Generovanie architektúry z Hai Ku - tradičnej krátkej japonskej formy poézie. Moje Hai Ku: mladé rákosie, jazero, rastie a padná. Tvary, výšky a osi boli vygenerované
z japonských znakov Hai Ku.
13 náhodne rozsypaných rákosových stebiel vytvorilo pôdorys pre vzrast architektúry.
KAROL PRUDIL