Compliment card for
Pohoda Festival 2010
The most popular slovak music
and art festival.
Co-operation with Milk Studio.

Komplimentka pre
Pohoda Festival 2010
Najobľúbenejší slovenský festival hudby a umenia.
Spolupráca so štúdiom Milk.


KAROL PRUDIL