Typeface Klin
Is a sansserif typeface created
in 2008 at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, department of Typography and creating typefaces, led by František Štorm. Characteristic shaping
of Klin, common for all glyphs,
are chamfered line caps and curves narowing in phases. It induces
a feeling of materialization
and refreshment in the severe
and sanserif basis of the font.
It also gives a moderate rustic impression. This character was primary created for architecture
and design.

This character was soon acknowledged in many areas from which I present Project SIDEWAYS, KUPÉ 4 - CE Graphic Designers Conference 2008, Communication design CEMF 2008, City intervention project, 13m³ gallery communication design
and many others.

Klin was awarded by Honourable mention of Slovak National Prize for Design 2009.

video KLIN

Klin
Je sansserifové písmo, ktoré vzniklo v roku 2008 na stáži
v Ateliéri Typografie a tvorby písma Vysokej školy umělecko-průmyslovej v Prahe pod vedením Františka Štorma. Charakteristickou tvarovou črtou Klinu, je zrezanie koncov priamych ťahov a u oblých tvorou postupné zužovanie ťahov, ktoré navodzuje pocit materiálnosti a oživuje inak pomerne strohý, groteskový základ písma. Zároveň pôsobí rustikálne. Tento charakter bol zámerne tvorený pre architektúru a dizajn.

Zámer sa skoro potvrdil mnohými použitiami z ktorých vyberiem projekt SIDEWAYS, KUPÉ 4 CE Graphic Designers Conference 2008, komunikačný dizajn SFKU 2008, Mestské zásahy, komunikačný dizajn galérie 13m³
a mnoho ďalších.

Klin bol ocenený Uznaním
v Národnej cene za dizajn 2009.KAROL PRUDIL